Трубадурска

(песма написана по свим правилима трубадурске метрике, коришћена у  припреми часа „Појам љубави у Ренесанси)

У твоје очи гледам немо

А сваки трен је река мука

Ту где у радост верујемо

Бледа се диже смрти рука

И њезин смех се чује груби

Крвници мојој, мојој љуби

Живот мој што јој даровала

Крај ватре да се огрејемо

Њених усана, топла лука

Да прими румен којим зремо

Крај гране вите белог струка

Ал’ само чежња срце дуби

Као цвет рани леда зуби

Срце је моје отровала

Куда ходимо, куда гремо

Кад све је само игра пука

Јер што желимо то не смемо

Јер зора поста поноћ мука

Јер све се сада мрви, губи

К’о стрела која птицу уби

Мене си сјајем оковала

Од тебе кад се растанемо

Песма ће пасти свелог звука

А суд си рекла – Збогом!, идемо

Олује дамар, ветра хука

Нека свест сатре, срце сруби

Жеље нек вали скрију груби

Кад љубав своју ниси дала

А ипак тихо верујемо

Можда ће пасти та одлука

Да наде трачак не згаснемо

У аморове моћи лука

Лепоту своју нек изгуби

Све што се патњом не продуби

Ал’ све на крају нек је шала

Ил’ ипак залуд не плачемо

К’о на грбавцу страшна гука

Грчи се суза штој’ не смемо

Пустити да пред тобом брука

Срце што својом ћутњом згуби

Место да падне к’о да љуби

И можда би се смиловала

Кад ме кореном скрију дуби

Нек песма приђе и пољуби

Тебе, коју је својом звала

Александар Стевановић

ТФ Историјат рада

Кратак увод у историјат рада Величанственог Александра Стевановића

(Узет из његовог компендијума датог на увид члану евалуационе комисије г. др Зорану Костићу приликом његове посете часу философије у јануару 2016.г.)

 

У раду Величанственог Александра Стевановића, наставника у Славној „Техноарт Београд“, школи за машинство и уметничке занате, постојала су, условно говорећи, три периода:

  1. период 2004 – 2006.г. (условно)
  2. период 2006 (условно) – 2009.г. (условно)
  3. период 2009 (условно) – до данас

 

Период 2004 – 2006.г. (условно) или Период педагошке догматике

Овај период у раду Величанственог Александра Стевановића назива се Период педагошке догматике, јер је на самом почетку своје педагошке праксе (септембар 2004.г.), Величанствени Александар Стевановић у сваком погледу покушавао да следује регулама Министарства просвете и науке. Претходно добро снабдевен радним материјалом, који му је у наследство оставила његова гимназијска професорка г-ђа Марина Валчић, успешно је пунио главе својих ученика разним подацима и на задивљујући начин пратио прописани План и програм. Његова креативност и самопрегорно залагање награђени су већ у мају 2005. године, када је у конкуренцији неколико стотина професора из Републике Србије био један од 12 награђених на првом конкурсу „Креативна школа“, Завода за унапређивање образовања и васпитања са својом незаборавном пауер-поинт презентацијом „Философија Хераклита Мрачног“.[1]

У том периоду настају и презентације „Философске дисциплине“, „Философија Ренеа Декарта“, „Лајбниц“, као и незавршена презентација „Барух Бенедикт Спиноза“. Ове презентације методски и дидактички прате „Философију Хераклита Мрачног“, и представљају сјајан пример како се савременим наставним средствима могу (у случају потребе) брзо и лако пренети релативно сложена знања.  Презентација „Философија уметности“ настаје као допуна Увода у философију у његовом прилагођавању уметничким, а наставна јединица „Философија и наука“ машинским профилима школе. Тада настаје и прва база питања, као и прве верзије тестова датих на хартији.

Овај период у раду Величанственог Александра Стевановића одликује се држањем извесне дистанце, строгошћу у односу према његовим ученицима, као и потребом да основни циљ сопственог рада види у томе, да они усвоје што већи број што разноврснијих података у складу са предвиђеним Планом и програмом. Зачудо и поред оваквог односа, његови ученици су врло благонаклоно и са приметним  поштовањем гледали на његов рад, који бисмо, са ове дистанце, могли да назовемо ентузијастичким, али на погрешан начин.

 

Период 2006 (условно) – 2009.г. (условно) или Период буђења из догматског дремежа

У овом периоду  Величанствени Александар Стевановић полако је почео да примећује, да стање и потребе његових ученика не одговарају у потпуности плану, програму и наставним средствима, које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Иако он то није желео (убеђен у исправност онога што ради) временом је ипак морао да призна да се срећа и смисао једног младог живота не састоје од прецизног разликовања појмова „мимезис“, „парусија“ и „метасхезис“. У том времену Величанствени Александар Стевановић полако престаје да своје ученике посматра као непосредне објекте, као и да смисао свог рада види у развоју њихових способности за што тачније репродуковање предаваног градива.

Као кључне моменте овог периода можемо издвојити рад на ваннаставној активности „Ученичка компанија“, коју је, у присној сарадњи са колегом Срђаном Плавшићем Величанствени Александар Стевановић четири године имплементирао у својој школи, као и писање философске представе „Софија“, која је први пут постављена 2009.г.[2]

Упоредо са тим, Величанствени Александар Стевановић постаје свестан чињенице да је опсег педагошке слободе, коју реално има, неупоредиво већи од оног, које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Користећи се том слободом он изводи цео низ смелих подухвата (археолошко ископавање првог стуба Београдског аквадукта у суседству школе на часовима грађанског васпитања, стварање хора звучних и безвучних сугласника „Динге тачке“, оснивање „Тајног друштва Каталога“ и др.)[3].

Из овог периода требало би издвојити и проналазак ингениозног начина за петоминутно тестирање ученика путем пауер-поинт презентације уз минималан утрошак материјалних средстава, као и презентацију „Џон Лок“. У том периоду настаје и низ мање раскошних пауер-поинт презентација, чији је основни циљ био брза припрема за утврђивање градива. Отприлике крајем тог периода, у част посете г-ђе Наташе Веселиновић, педагога школе настаје интерактивна културолошка дебатна радионица „Избори у Велизариону“[4]. У том периоду настала је и интердисциплинарна наставна јединица „Путовање ка смислу“ у сарадњи са колегиницима магистром сликарства Катарином Бунушевац и мастером математике Мирјаном Кричком (тада Николић), која је доступна на Бази знања, на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Период 2005 – 2009.г. обележило је и руковођење Стручним Већем Друштвене групе предмета, које је Величанствени Александар Стевановић вршио на незабораван начин. Количина опструкције и неразумевања са којом се сусретао, на сву срећу, била је ипак мања од количине подршке и уважавања, коју је примао. У том периоду стекао је велико животно искуство у раду са одраслим људима и то му је, у каснијем раду значило веома много. У том периоду настао је и његов текст о улози друштвених предмета у средњем стручном образовању[5].

Његов однос према ученицима доживео је корените промене. Некадашњу строгост и дистанцу Величанствени Александар Стевановић заменио је дубоким интересовањем за личност и потребе својих ученика. На тај начин, поред особеног методичко-дидактичког приступа он развија и изузетну стрпљивост и пажњу у непосредном саобраћању са ученицима. Он разумева, и у томе се, на даље, састоји кључ његовог рада, да је непосредна љубав и добронамерност осведочена личним примером, као и правилно постављање циљева и задатака предуслов за успех педагошког рада. Поштован до тада, постао је изузетно омиљен, и на свим тајним и никад објављеним анонимним анкетама о квалитету рада и омиљености професора, које је међу ученицима спроводила педагог г-ђа Наташа Веселиновић (а у које је он случајно имао увид) заузимао је веома високо место.

 

Период 2009 (условно) – до данас или период Радосног и (углавном) успешног рада

Овај период обухвата другу половину рада Величанственог Александра Стевановића. Пошто је по обиму и садржају, овај период сразмерно богатији од претходних, немогуће је обухватити сва постигнућа учињена у овом њему, па ће се нека од њих овде само сумарно навести.

Презентација „Френсис Бекон“ са климаксом у виду „Хора заљубљеника“, коју Величанствени Александар Стевановић сматра једном од својих најуспелијих радова те врсте.

Израда текста у стиху, којима се основни појмови античке философије дају у потпуности прилагођени потребама и сензибилитету ученика[6].

Израда тестова на хартији, који на занимљив и економичан начин омогућавају утврђивање знања ученика[7].

Повезивање целокупног космолошког и антрополошког периода античке философије интерактивним пауер-поинт презентацијама уз увођење Антропоса, као активног учесника у настави.

Извођење угледног двочаса „Појам љубави у Ренесанси“ са колегиницом г-ђом Ивом Суботић Красојевић[8].

Израда картица за попуњавање, којима се замењује произвољно писање у свесци[9].

Прављење фејсбук профила „Техноарт Философ“ ради брже и потпуније комуникације са ученицима.

Прављење блога filosoftehnoart@wordpress.com.

У марту 2012.г. полаже Испит за Лиценцу за рад у настави[10]. Том приликом прави пауер-поинт презентацију „Философија Јохана Готлиба Фихтеа“.

Као наставну јединицу, смишља монодраму „Платонов живот и прикљученија“.

У чланство Управног одбора Српског философског друштва Величанствени Александар Стевановић бива изабран у мају 2012.г.

Исте године у јуну, на оснивачкој Седници Секције наставника философије Београда бива изабран за њеног председника и на том месту остаје до данас. Са тог места активно учествује у раду Тима за развој логике, који своје предлоге шаље Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Два пута (2013. и 2015.г.) учествује као оцењивач међународног философског конкурса Baltic Sea Net.

Учествује са својим ученицима на конкурсу „Философија у стрипу“ Лозничке гимназије 2013.г.

Проводи у школи међународну философску смотру „Философска сова“.

Организује прославу Дана философије:

2012.г. организује интерактивна предавања на тему „Лепоте“, „Истине“ и „Доброте“ у сарадњи са колегиницама мастером математике г-ђом Мирјаном Кричком и докторантом историје уметности г-ђом Ивом Суботић Красојевић.

2013.г. у 5. београдској гимназији са ученицима школе „Техноарт Београд“ и колегиницом г-ђом Ивом Суботић Красојевић поставља представу „Софија“ за ученике београдских средњих школа.

2014.г. у „Техноарт Београд“, школи за машинство и уметничке занате организује прославу са костимираним учешћем философа антике и далеког истока. Том приликом председник Српског философског друштва г. Слободан Кањевац у холу школе открива бисту „Философ“, рад Михајла Јанковића, ученика школе.

Држи предавање на Војној академији у Београду на тему „Правци у етици“.

Израђује наставну јединицу путем које се на брз, лак и забаван начин уз помоћ

табле и креде уче основни појмови Платонове философије.

Пише текстове о Платону и Аристотелу како би својим ученицима олакшао овладавање њиховим философијама.

На Републичком такмичењу из философије одржаном у Пожаревцу 2015.г., уручују му Захвалницу због помоћи око организације скупа.

У октобру 2015.г. по први пут ученици „Техноарт Београд“, школе за машинство и уметничке занате учествују на међународном философском конкурсу Baltic Sea Net пишући есеје на енглеском језику.

Почиње да пише нову философску представу „Талесова теорема или како је пропала Милетска школа“.

Учествује 2015.г. на Естетичкој трибини у Суботичкој гимназији.

Величанствени Александар Стевановић 29. октобра 2015.г. стиче звање доктора философије одбраном докторске тезе „Устројство душевних моћи у философији Имануела Канта“, код проф. др Јована Бабића.

На једном философском скупу губи писмо које му је упутио г. др Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја поводом Иницијативе Секције наставника философије Београда о очувању наставе философије у средњим медицинским школама.

Одмах потом оснива „Философску чајанку“, неформално интерактивно удружење ученика љубитеља философије.

У марту 2016.г. члан је комисије за преглед радова на Републичком такмичењу из философије (СОФИЈА 2016.), а његов ученик Оњен Ђекић, остварује најбољи резултат од свих учесника из средњих стручних школа.

Као следећи задатак Величанственог Александра Стевановића јавља се остварење идеје о прављењу игре са картама, у којој би главне карактере тумачили славни философи. Прототип ове игре настао је у виду матурског рада Александровић Анке, матуранта „Техноарт Београд“, школе за машинство и уметничке занате у јуну 2016.г.

 

Библиографија Величанственог Александра Стевановића

„Једно тумачење народне песме Лазар Мутап и Арапин“, Митолошки зборник 4, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2001.г. стр. 147-155

„О“, збирка песама, 2004.г. (награда „Милан Лалић“, Вечерње Новости и издавачка кућа Сфаирос 1996.г.)

„Емпатија као пут до моралног друштва“, приказ књиге Мартина Л. Хофмана „Емаптија и морални развој“ (Дерета, Београд, 2003.г.) НСПМ вол. 10 2003.г. 1-4 стр. 428-431

„Један поглед са друге стране“, приказ књиге  Марка Р. Амстуца „Међународна етика“
(Службени Гласник, Београд, 2009. г.), Културни додатак листа „Политика“ 24.4.2010.г.

„Место музике у философији Имануела Канта“, Часопису за културу „Мокрањац“ бр. 17, децембар 2015.г.

 

 

Излагања Величанственог Александра Стевановића

„Метафизичке основе успостављања идентитета“, Филозофски скуп „Једнакост и неједнакост, идентитет и разлика“, Сремски Карловци, 2013.г.

„Метафизичке основе научног мишљења“, Филозофски скуп „Наука и метафизика“, Сремски Карловци, 2014.г.

„Метафизичке основе могућности привида“, Међународни филозофски скуп, Сремски Карловци, 2015.г.

„Српски православни етос и ратно стање“, Међународни скуп „Православље и рат“, Институт за философију и друштвену теорију, Београд 2015.г.

 

 

[1] Авај, пошто су му награду уручили као Александри Стевановић из Машинске школе „Београд“ (стари назив његове школе), и пошто, и после више апела, које је упутио ЗУОВ-у, нису исправили овај податак изложен на сајту те институције, Величанствени Александар Стевановић је одлучио да више не учествује на њиховим конкурсима, како не би морао да се подвргава промени пола.

[2] Ова представа (дата у прилогу), у чијем је последњем постављању несебично учествовала г-ђа Ива Суботић Красојевић била је последњи пут изведена у новембру 2013.г. приликом прославе Дана философије у 5. београдској гимназији.

[3] У овом Буђењу, Величанственом Александру Стевановићу је ишло на руку то, што је поред философије предавао и предмет грађанско васпитање, чији је програм, претходно га оценивши као увреду за људски разум, у потпуности прилагодио ономе што је он сматрао потребним и корисним за своје ученике.

[4] Неки од материјала те радионице дати су у прилогу.

[5] Дат у прилогу под насловом „Покушај утврђивања смерница у модернизацији наставе друштвених наука, као и одређивање њиховог места у средњем стручном образовању“.

[6] Дат у прилогу

[7] Дати у прилогу

[8] Трубадурска песма Величанственог Александра Стевановића, коришћена на том часу дата је у прилогу.

[9] Дате у прилогу

[10] Интересантно је да је Величанствени Александар Стевановић приступио полагању испита за Лиценцу за рад у настави са великим закашњењем и пуким случајем, пошто је позив за полагање из Министарства просвете и науке његовој школи упућен још 2007.г., завршио у архиву Министарства, враћен без одговора, пошто је послат на погрешну адресу.

Философија рада

Ако гледнеш оком

И ослушнеш ухом

Онемећеш видом

Ослепећеш слухом

Јер истина мала у овом се крије –

Није то што јесте – а јесте што није!

 

 

 

 

 

 

Радна философија

 

Узвишеног Александра Стевановића

доктора философије

Председника Секције наставника философије Београда

Члана Управног одбора Српског философског друштва

Добитника награде Завода за унапређивање образовања и васпитања

Врло осредњег молера

Човека коме је сам Министар просвете упутио писмо (а он га је изгубио!)

Величанствени и узвишени Александар Стевановић у свом раду водио се увек мишљу – да је боље радити што мање, а да би то могао да постигне – радио је што више.